جدید
باطری 45 آمپر توربو
بدون نظر
 • آمپر : 45
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 12 کیلوگرم
 • 227 mm 238 mm 129 mm
وضعیت: ناموجود
1,290,000 تومان
جدید
باطری 60 آمپر توربو
بدون نظر
 • آمپر : 60
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 16 کیلوگرم
 • 225 mm 238 mm 178 mm
وضعیت: ناموجود
1,540,000 تومان
جدید
باطری 66 آمپر توربو
بدون نظر
 • آمپر : 66
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 17 کیلوگرم
 • 225 mm 238 mm 178 mm
وضعیت: ناموجود
1,690,000 تومان
جدید
باطری 70 آمپر توربو
بدون نظر
 • آمپر : 70
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 18 کیلوگرم
 • 225 mm 257 mm 176 mm
وضعیت: ناموجود
1,790,000 تومان
جدید
باطری 74 آمپر توربو
بدون نظر
 • آمپر : 74
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 18 کیلوگرم
 • 190 mm 278 mm 175 mm
وضعیت: ناموجود
1,890,000 تومان
جدید
باطری 50 آمپر شارک
بدون نظر
 • آمپر : 50
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 15 کیلوگرم
 • 225 mm 257 mm 176 mm
وضعیت: ناموجود
1,340,000 تومان
جدید
باطری 55 آمپر شارک
بدون نظر
 • آمپر : 55
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 16 کیلوگرم
 • 190 mm 242 mm 175 mm
وضعیت: ناموجود
1,440,000 تومان
جدید
باطری 60 آمپر شارک
بدون نظر
 • آمپر : 60
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 16 کیلوگرم
 • 225 mm 238 mm 178 mm
وضعیت: ناموجود
1,540,000 تومان
جدید
باطری 66 آمپر شارک
بدون نظر
 • آمپر : 66
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 17 کیلوگرم
 • 225 mm 238 mm 178 mm
وضعیت: ناموجود
1,690,000 تومان
جدید
باطری 70 آمپر شارک
بدون نظر
 • آمپر : 70
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 18 کیلوگرم
 • 225 mm 257 mm 176 mm
وضعیت: ناموجود
1,790,000 تومان
جدید
باطری 74 آمپر شارک
بدون نظر
 • آمپر : 74
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 18 کیلوگرم
 • 190 mm 278 mm 175 mm
وضعیت: ناموجود
1,890,000 تومان
جدید
باطری 50 آمپر توربو
بدون نظر
 • آمپر : 50
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 15 کیلوگرم
 • 225 mm 257 mm 176 mm
وضعیت: ناموجود
1,340,000 تومان
منو