باطری 50 آمپر کارپیل
بدون نظر
 • آمپر : 50
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 13 کیلوگرم
 • 190 mm 242 mm 175 mm
وضعیت: موجود
630,000 تومان
باطری 55 آمپر کارپیل
بدون نظر
 • آمپر : 55
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 14 کیلوگرم
 • 190 mm 242 mm 175 mm
وضعیت: موجود
690,000 تومان
باطری 60 آمپر کارپیل
بدون نظر
 • آمپر : 60
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 15 کیلوگرم
 • 190 mm 260 mm 175 mm
وضعیت: موجود
750,000 تومان
باطری 66 آمپر کارپیل
بدون نظر
 • آمپر : 66
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 17 کیلوگرم
 • 190 mm 275 mm 175 mm
وضعیت: موجود
830,000 تومان
باطری 70 آمپر کارپیل
بدون نظر
 • آمپر : 70
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 18 کیلوگرم
 • 225 mm 260 mm 175 mm
وضعیت: موجود
890,000 تومان
باطری 74 آمپر کارپیل
بدون نظر
 • آمپر : 74
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 18 کیلوگرم
 • 190 mm 275 mm 175 mm
وضعیت: موجود
920,000 تومان
منو