اطلاعات فردی

 
 
 

اطلاعات تماس


سوابق تحصیلی

مدرک رشته گرایش نام دانشگاه محل تحصیل سال اخذ مدرک معدل

دوره های تخصصی

نوع مدرک رشته گرایش

زبان های خارجی

نوع زبان خواندن نوشتن مکالمه ترجمه توانایی انتقال به دیگران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دوره های آموزشی

نام دوره اموزشی نام موسسه اموزش دهنده مدت آموزش ( به ساعت ) میزان مهارت گواهینامه توانایی اموزش
 
 
 
 
 
 

سوابق کاری

نام موسسه / سازمان نوع فعالیت مدت سابقه عنوان شغل میزان آخرین حقوق دریافتی علت ترک کار شماره تماس
منو